Böcker / Gotland
Gotlandsboken - Gotland i bilder
Innehåller 75 fotografier på kalkstenshus, stenstränder, raukar, gutefår och mycket mer. Till bilderna finns informativa texter och i början av boken finns en karta där alla platserna är utsatta. ”Gotland i bilder” kan användas både som inspirationskälla för strövtåg på Gotland och som ett minne från besöket.
Språk:
Artikelnummer: 00517
ISBN - nummer: 978-91-976116-02

Beställ