Affischer / Stockholm
Stockholmsposter - Dörrar i Gamla Stan
Den gamla delen av Stockholm är full av fantastiska portar i olika färg och form med vackra utsmyckningar. Tillsammans bildar dessa ett mönster i kollageform. Mått: 50x70 cm.
Språk:
Artikelnummer: 00516

Beställ